Foredrag

Dialog-foredragene kan holdes på dansk eller engelsk:

Grundtemaet er: Livet er godt når det lykkes. Men det er ikke altid let at mestre de mange krav. Det er alment accepteret at vi højst bruger 5-10% af vor hjerne kapacitet. Det er som at ville spille piano med kun en finger, og det kommer der ikke en smuk sonate ud af. Derfor har vi problemer i livet. - Livet er som et slot med 100 rum, men vi har bare nøglen til 5 af dem. Hvordan åbner vi alle døre?

  1. Købmand med 200 pct. succes - 100% i forretningen og 100 pct som menneske. Trods al teknisk udvikling står vi stadig med de klassiske ledelsesproblemer: Hvordan skal lederen lede? Hvordan træffer man gode beslutninger? Her tager Kastbjerg tilhørerne med på en spændende rejse i vore dages virksomhedsledelse og den urgamle Veda tradition fra Østen. I Veda kulturen forstod man at arbejde ud fra en kraftfuld indre bevidsthed, og løsningerne blev bestående og dybtgående. Men hvordan kan vi tillempe det til i dag? Netop dette taler Kastbjerg om. Dialog-foredraget bringer hidtil ukendte leder værktøjer frem i lyset. 
  2. Vejen til vækst uden stress. Der gøres mange offentlige anstrengelser for at holde folk i arbejde, men ud fra en helhedssynsvinkel synes mange producerede varer ikke til gavn for mennesker, nogle er endog til skade selv om arbejdet med at lave dem kan være højt lønnet. Er det derfor vigtigt at sætte alle i arbejde? Lediggang og leg har været impulsen til idéer af største betydning for menneskets fremgang. - Vi kommer efterhånden til at leve ud fra princippet om at gøre mindre og opnå mere. Hør mere om balancen mellem leg og arbejde. 
  3. Afmagt og almagt - demokratiets dilemma. Politikere, med magt til at vedtage love for andre, har i vor tid ofte glemt hvad der er naturligt. Mange officielle regler er derfor unaturlige og en kilde til menneskers afmagt. Kendetegnet for en unaturlig lov er at den senere må suppleres med nye retsregler fordi den første var utilstrækkelig, og sådan vokser det over tiden til et morads. - Under en god regering hersker der spontant livskvalitet og velstand, men i mange lande er styret blevet en hindring for at nå disse mål. Et symptom på at demokratiet er kommet af sporet er at der er underskud på budgetterne.Vi skal lære at opnå mere ved at gøre mindre! 
  4. Når uddannelse ikke udvikler hjernens kapacitet.  Hver enkelt ting vi oplever stimulerer kun en bestemt del af hjernen, så der er ingen af vore afgrænsede dagligdags oplevelser som opliver hele hjernen på én gang. Når vi ikke trænes i at bruge hjernen som helhed, vil områder af den ikke blive udviklet eller holde op med at fungere. Så unge mennesker kommer i dag ud efter mange års skolegang med en begrænset hjerne hvor de kun har adgang til en mindre del af dens utrolige kapacitet. Vi gør derfor mange unaturlige og også ulovlige handlinger.. Og det bliver man så straffet for! Men hvem har dybest set ansvaret?