Intuitionens Nøgler, uddrag

Ayur-Veda
Der er mange bud på hvad der er sunde kostvaner. I Ayur-Veda der ser ud til at være verdens ældste og mest holistiske sundhedssystem, er opmærksomheden først og fremmest på at afbalancere det som kaldes "doshaerne", de tre primære styrende principper i kroppen. De tre doshaer kaldes vata, pitta og kapha. Fuldstændig balance i doshaerne betyder at kroppen er en perfekt, sund helhed. Kommer de ud af balance, er problemet almindeligvis at en eller flere af dem bliver for dominerende.

Du kender denne type: Personen er spinkel bygget, hurtige bevægelser, tendens til tør hud, kuldskær, uregelmæssig appetit, skifter hurtigt, er "flagrende", hurtig i opfattelsen og hurtig til at glemme, tendens til at bekymre sig, nervøs, sover let og vågner let. Disse er nogle karakteristika for vata, og denne type person bør ganske enkelt spise de ting og fremme en daglig rutine som modvirker at vata tager overhånd, men derimod dæmpes.

Eller denne type: Almindelig bygget, hverken hurtig eller langsom i aktivitet eller opfattelsesevne, almindelig hukommelse, får det let for varmt, "glubende appetit", kan blive ved med at spise, irritabel, temperamentsfuld, skarp, foretagsom, tendens til rødlig teint mm. Typen kaldes pitta.

Karakteristisk for kapha typen er: Tung og solid, stærk og udholdende, blød og glat hud, langsom og metodisk, moderat appetit, rolig og stabil person, langsom i opfattelsen, godmodig, sover tungt og længe.

Nøgleordene for vata, pitta og kapha er henholdsvis foranderlighed, intensitet og afslappelse.

Hvilken type hører du til? Det er indlysende at vi er forskellige. Kombination af disse tre sind-krop kategorier forklarer hvorfor vi er så forskellige fra hinanden. En af de tre kan være helt dominerende, men det er mere sandsynligt at du er en kombination af to af dem med den ene som mest fremtrædende, såsom vata efterfulgt af pitta. Eller du kan i sjældnere tilfælde have en mere ligelig fordeling af dem alle tre.

Når din type er bestemt kan føden afpasses, så din tendens ikke kommer ud af balance, eller den kan bringes tilbage i sin naturlige balance. Du kan faktisk mindske en eventuel nervøs tendens eller et aggressivt temperament eller en tung træghed ved hjælp af hvad du spiser. Læg mærke til denne kendsgerning. Men bemærk også at det der kan være godt for f.eks. en kapha type ofte vil være dårligt for en vata type.

Der er naturligvis regler for hvordan forskellige fødeemner påvirker doshaerne.....

Læs endnu et afsnit?

Dominique Egree var franskmand, født i Marokko, havde studeret i Paris og studerede nu i Canada. Jeg traf ham i Mexico en sommer da vi begge opholdt os i Monterrey som virksomhedspraktikanter. Vi kom til at dele værelse i et par måneder og rejste derefter nogle uger rundt i landet. Han havde noget over sig: stil, opdagerlyst, årvågenhed; han var ærlig, filosofisk interesseret, initiativrig, munter; havde mange facetter kort sagt. En af den slags mennesker der giver een noget, bidrager til éns vækst, og som huskes med glæde.

På det tidspunkt da jeg skulle rejse hjem, skulle han have fortsat til Yucatan. Det var hans mål at besøge "Isla de las Mujeres" - Kvindernes Ø, som ligger ud for Yucatans kyst, men pengene var sluppet op så han måtte også vende tilbage til Canada og ville så gøre turen året efter.

Jeg har aldrig hverken set eller hørt fra Dominique Egré, siden jeg sagde farvel til ham i Manzanillo ved Mexicos stillehavskyst, men jeg ved alligevel at han faktisk gjorde turen året efter. - For endnu et år senere var jeg i Madrid, også på studie- og praktikantophold. På en café traf jeg to franskmænd som jeg tilfældigt kom til at tale lidt med. Vi talte måske en halv time; talen faldt på Mexico; - dér havde de da været på rejse året forinden. Jeg fandt nu ud af at de to mennesker jeg tilfældigvis sad og talte med, dér havde truffet den samme Dominique Egré i Mexico; og nu igen på vej til "Kvindernes Ø" for at nå sit mål.

Et utroligt mærkeligt sammentræf, en af den slags ting som slet ikke bør kunne ske ud fra statistikkens almindelige love, men andre og dybere love kan forklare det.


Find det rette starttidspunkt!
Vi kan kalde det naturens timing af flere forskellige tilsyneladende uafhængige begivenheder. Var jeg ikke trådt ind i netop denne café på netop det tidspunkt, havde jeg ikke hørt nyt fra min gode rejsefælle. Det er ligesom med en skuespiller. Hvad sker der hvis han ikke træder ind på scenen i præcist det rette øjeblik? Ti sekunder for tidligt eller 10 sekunder for sent, det ødelægger og bryder hele stykkets handling.

Det er afgørende at træde ind i handlingen på det rette tidspunkt for at tingene kan forløbe efter planen. Vores udvikling hen imod vore langsigtede mål kan siges at køre efter en indbygget, usynlig drejebog. Hvis det på et tidspunkt er indlysende at vi skal gøre en ting, så skal vi gøre det og ikke forpasse chancen. Er det klart at der er noget du ikke skal gøre, så gør det ikke. Mange fremragende planer er mislykkedes fordi de er blevet lanceret for tidligt eller for sent.

Fra kapitel 7:
Sundhed er meget mere end fravær af sygdom

Fra kapitel 6:
Heldet kommer til den intuitive 
  Læs endnu et afsnit?
Selv om det ikke umiddelbart er særligt videnskabeligt, kommer jeg i forbindelse med kollektiv bevidsthed til at tænke på et spørgsmål som min søn kom med nogen tid efter at han havde været med på en flyvetur til Oslo. Han spurgte: "Ligger Norge oppe i luften"? Til at begynde med blev jeg temmelig desorienteret. Jeg forstod ikke hvor han fik det spørgsmål fra - som om Norge var en fremmed planet. ..... Men så fattede jeg det pludseligt, og jeg forstod at det var ganske logisk og også siger noget om små børns ubegrænsede univers. Han havde jo blot oplevet at vi lettede og landede og havde ikke set jorden undervejs!  

Ingen eksisterer isoleret
Men se nu ud over et dybblåt og blankt ocean hvor der ligger nogle smukke øer. På overfladen ser det ud som om disse er adskilte fra hinanden, men børn behøver ikke være ret store før de ved at de hænger sammen under overfladen.

Betragt nu nogle mennesker. På overfladen ser det måske ud som om vi eksisterer isolerede og adskilte fra hinanden, men på et dybere plan er realiteten det stik modsatte. Ligesom vi ikke altid tænker på at øer er forbundne på havbunden, er vi heller ikke opmærksomme på at der i universet eksisterer et område som forbinder alt. Også vi mennesker er i tiltagende grad forbundne når vi bevæger os ind i det indre univers, og på Selvets plan, på Værensniveauet, hænger alt sammen i en enhed som det f.eks. illustreres i figur 4.2 og 4.3.

Når en gruppe er sammen på en harmonisk måde får alle mere kontakt med det stille indre. Derinde kan energi, viden og lykkefølelse skjult vandre fra sind til sind. Det medlemmerne oplever mærkbart er resultatet idet de føler sig mere inspirerede, klartseende, oplagte og fornøjede. De får mere direkte adgang til hinandens ressourcer. De enkelte nervesystemer begynder at fungere mere som en helhed, som ét nervesystem. Der sker en udveksling på det kvantemekaniske niveau. Dette er en gruppes værdi idet der dannes en kollektiv bevidsthed. De store skabende bruger denne mekanisme.

Fra kapitel 9:
Kulturens kollektive bevidsthed