Læser kommentarer

Om Intuitionens Nøgler


Yrsa, Århus, januar 2015
Super vidende bog.Gitte, Skelskør, december 2014
Tusind tak igen for din bog. Den er fantastisk at have med hjem, til at holde fast i det jeg er igang med... Jeg læser din bog med stor glæde. Den er velskrevet og let tilgængelig. Det er værdifuldt at blive påmindet om og få sat nye tanker igang, så let og enkelt. Tak!
........
Gitte, Skelskør, december 2014

Jeg må bare skrive dette til dig i inderlig taknemmelighed. Jeg har i dag nedskrevet mine 1-7 års mål. Det har været mit mål at gøre det, siden jeg læste din bog ..... Nu hvor jeg har gjort det, sidder jeg her med et stykke papir, der rummer svar på spørgsmål jeg har stillet mig selv i årevis. Det er som at se mig selv uden røgslør. Jeg er så opfyldt af taknemlighed over det værktøj du gennem din bog har givet mig.


Petya, Bulgarien, 2014

I borrowed the book from the library at my school when I was 16 years old. I did a copy as I liked it very much and still keep it… Or to make the story shorter - your book inspired me through all my teenage years


Mathilde. Maj 2012, Viborg:
Først og fremmest vil jeg sige dig mange tak for et anderledes og inspirerende foredrag! Mine forældre og jeg var enige om, at det var dejligt befriende, at du ikke fulgte en lige og stringent struktur; men at du derimod talte om det, som faldte dig ind - og som vi, dine lyttere, ønskede at høre om. Det var også fantastisk, at du inviterede os i dialog - og at der var "rum" til, at alle kunne tale frit.

Efterfølgende har jeg fået læst din bog, "Intutionens nøgler", færdig - og det er virkelig en fin og inspirerende bog, som kommer "vidt omkring". På den gode måde.


Wanda. April 2012, Lund, Skåne:
Jag började läsa din bok och läste tills jag var färdig - kunde inte lägga boken ifrån mig. Jag gillar mycket, hur du skriver: lättsam humoristisk klok och varm. Boken har hjälpt mig att ha bättre struktur i min liv, jag kom på ideer hur jag ska förhindra, min stadiga önskan att skjuta upp till senare! Det är mycket bättre nu och jag hör dina ord från boken och gör saker och ting NU!!!!


J.P. Esbjerg, oktober 2006:
Jeg ønsker hermed at takke dig for at have skrevet den mest Fantastiske og mest Betydningsfulde bog jeg nogensinde har læst.

(Da denne uforbeholdne læser-kommentar kom ind via en email, tænkte forfatteren umiddelbart, at det kunne være en morsomhed, -- men det var det ikke!)


Nadya. Januar 2006, Plovdiv, Bulgarien:
I am happy I've learnt so much from you and your book - it helps me a lot in my work & life.


N.S. Amager:
Intuitionens nøgler er spændende læsning, fordi den kombinerer indisk filosofi med den nye tids tanker. At det er lykkedes så godt, må skyldes, at forfatteren er velbevandret begge steder!


M.S.D. Viborg:
Intuitionens nøgler er fantastisk god. Jeg plejer at falde i søvn over min godnat-læsning. Men med denne bog i hånden bliver jeg spil vågen!! Tak!!


D.B. Sverige:
Tak for en meget fin bog. Den burde oversættes til svensk og engelsk....                                               .

Om Magtens Nøgler
Michael Ahrentz, Aalborg:
Umiddelbart vil jeg sige at Magtens Nøgler på en gang er original, i ordets bedste betydning, og irriterende.

Original:

Ikke alene skriver Gunnar Kastbjeg om hjertets fornuft-sprængende-horisonter. Han har selv noget på hjertet. Ofte kan man læse kopier om ledelsesstrategier. Forfattere med flotte titler, der alligevel udelukkende formår at gengive Luhmann, Bourdieu og Giddens osv. med referater uden de store personlige armbevægelser. Så det er en fornøjelse, at Kastbjerg er en kreativ original og ikke en kopi.
Samtidig er det jo lige vand på min mølle, at bogen har en historisk vinkel på ledelse. Jeg er efterhånden godt træt af bøger, der udelukkende opstiller fremtidsscenarier uden bare den mindste opmærksomhed på organisationens og medarbejdernes historie.

Irriterende:

Efter at have læst bogen er man noget usikker på, om pointen er fattet. Kastbjerg vil naturligvis sige, at det ikke er et spørgsmål om af fatte budskabet med fornuften, da det er erfaringens kropslighed, der er omdrejningspunktet. Alligevel er det lidt irriterende, at man sidder tilbage med en følelse af ikke helt at have forstået bogens kerne, kaldet Naturen og gengivet som Vedaen.
Naturen eller Vedaen er opstillet som den endelige kerne, der kan tolkes i det uendelige. Genialt, da ledelse herved baseres på et fast grundlag af værdier, hvor medarbejderne alligevel kan få plads. Selvom Gunnar Kastbjerg fastholder dette på en gang statiske og dynamiske perspektiv kommer bogen måske alligevel til at fremstå som sandheden. Man samtidig er det befriende, at han tør have et klart budskab på hjerte og ikke bare en masse forbehold.

Pressen skriver

Dansk BiblioteksCenter: lektørudtalelse, oktober/november 2002

Magtens Nøgler, Vedaen i samfundet

Forfatteren, der er dansk, er uddannet i antropologi og management og har virket som konsulent for ministerier, institutioner og virksomheder i flere lande. I bogen forener han de 2 fag antropologi og management med den undervisning, han har modtaget ved Maharishi Vedic University, idet han bygger den på Vedaen - gammel indiske verdensopfattelse.
Bogen er struktureret i 3 dele: 'Den indre autoritet', 'Den skabende dynamik' og 'Den omgivende magt'. Hver del repræsenterer en dør, der åbnes, så man opnår større
erkendelse og klarhed over f.eks.
  1. hvad en stor mand er og hvordan genkender man ham,
  2. Veda eller den naturlige lov kan genoplives i vor tids afsporede magtformer samt
  3. nøgler til uovervindeligt lederskab.
Bogens tankegange skulle være særdeles innovative og epokegørende ifølge flere navngivne personer på bagside og indeflap. Bogen er fuld af historier og sindrige grafiske fremstillinger.


Odsherreds-Kysten, den 30. oktober 2002.

Ny bog om magtens nøgler

Stop op et sekund og bemærk hvor hektisk livet er: på arbejdet, på gaden, i film, i reklamer. Når en kultur bliver så udadvendt at blot action fanger, da ophobes der stress og udbrændthed opstår. Sådan står at læse i bogen Magtens Nøgler, der udkom den 21. oktober.
- Bogens hensigt er at skabe et tidsskifte inden for lederskab. Og emnet belyses med farverige eksempler fra forskellige naturfolk og den urgamle Veda-kultur, fortæller forfatteren Gunnar Kastbjerg.
- Bogen er et gennembrud i forståelsen af at de egentlige nøgler til magten bygger på en sund udvikling af sindets og kroppens indre visdom, udtaler Henrik Westergaard, ayurveda-læge og læge ved Silkeborg Sygehus.
- Bogen belyser trin for trin hvordan en 6. generation af 'uovervindelige ledere', samfund og organisationer er i støbeskeen,
og hvordan et bevidsthedsbaseret lederskab er ved at bryde igennem.
Uffe Ankeraa, forh. organisationschef ved Nykredit, mener at det er en nyskabende managementbog, der åbner et uendeligt og smukt beskrevet nyt perspektiv. Forfatteren former et afgørende anderledes ledelsesbegreb, hvor essensen er, at du kun når, hvad dit hjerte når.
- Bogen kaster også et klart lys over bedraget i vore dages politiske virkemidler og opfordrer til at den nuværende kriseledelse må afløses af en forebyggelses-orienteret ledelse. Magt må bygge på visdom.
Gunnar Kastbjerg har tidligere udgivet bogen 'Intuitionens Nøgler' der underholdende beskriver positive mekanismer, som den enkelte kan anvende for at sikre sin fremgang.
Bogen udgives af forlaget PavaMana www.pavamana.com


Børsen 18. oktober 2002

Magtens Nøgler
Dette er en meget anderledes bog om ledelse.

Dens hovedsigte er 'at introducere et tidsskifte inden for lederskab og magtudfoldelse - på en brugervenlig måde. Balancen mellem den videnskabelige metode og den kunstneriske indfaldsvinkel er tilpasset dette formål', siges det i bogens forord.
De seneste år, hedder det videre, har
dokumenteret, at hjernens/kroppens opbygning er en kopi af Vedaerne (naturens lov), hvilket giver en revolutionerende indsigt i muligheden for at skabe perfekt sundhed. Bogen går et skridt videre, siges det, idet den kaster et lys over samfundets og virksomhedernes aktuelle tilstand og fremtidige scenarier.


Midtjyllands Avis, Silkeborg - Onsdag 17. april 2002.

Uddrag af artiklen

Bog om værktøjer til personlig udvikling

"Gå ikke efter det du ved du kan få. Gå efter det du virkelig ønsker." ... Intuitionens Nøgler giver læseren det velmente råd. - Ellers er bogen hverken en løftet pegefinger eller en opremsning af teknikker til at få det bedre. Den er ganske enkelt en præsentation af vidt forskellige temaer, som, forfatteren selv har konstateret, har bragt ham frem(gang) i livet.
Gunnar Kastbjerg er cand.merc. fra Handelshøjskolen i Århus med speciale i psykologi og management, han byggede et studie ved etnografisk institut ovenpå, siden også en engelsk korrespondent- eksamen, og så har han videreuddannet sig i gamle Vedaer og vedisk visdom...
Han er international konsulent inden for uddannelsesområdet og ynder at kombinere det merkantile management fag med en bevidsthedsbaseret vinkel. Filosofiske og spirituelle interesser har han haft i 30 år...
... og så er det i øvrigt et gennemgående tema i bogen, hvordan man skal lykkes i forskellige sammenhænge... At Være, at hvile i sig selv, det er dog den ultimative lykke og succes, siger han og oplyser at bogen er en ikke-problemfokuseret livsoplevelse...
Han mener at arbejdsmetoderne (til menneskelig udvikling) skal være lette og naturlige, og der skal ligge en ældgammel tradition bag - ellers kan man ikke vide hvad man foretager sig. Virkningerne bør være dokumenterede når man giver sig i kast med at træne sindet. Selv ynder han at gøre brug af Østens værktøjer såsom Ayur-Veda og meditation...
Der er stor usikkerhed, forvirring og ensomhed i samfundet i dag. Derfor har jeg skrevet bogen. Jeg synes der mangler noget der kan fortælle os hvor vi hører hjemme.


Ugebladet
Femina - Nr. 40, 4. okt. 2001

Få held i Sprøjten dyrk Intuitionen

Gå ikke efter det, du ved, du kan få. Gå efter det, du virkelig ønsker. Og brug intuitionen, for så kommer heldet.
Det er et af hovedbudskaberne i "Intuitionens Nøgler" af Gunnar Kastbjerg, som mener, at vi kun bruger fem - ti procent af vore indre ressourcer. I bogen viser han, hvordan vi kan åbne for bevidsthedens fulde potentiale og lære at bruge alle vores evner, så vi kan få opfyldt vore ønsker.
Gunnar Kastbjerg er uddannet i antropologi og management, og han har i mange år brugt sin viden til at arbejde med selvudvikling i uddannelsesverdenen, i forretningslivet og internationalt som konsulent for ministerier og institutioner i forskellige lande.
Gunnar Kastbjerg, "Intuitionens Nøgler", PavaMana, www.pavamana.com, 159 sider, 145 kr.


Magasinet om Bevidst Livskvalitet
Liv og Sjæl - Nr. 4, aug/sept 2001

Intuitionens Nøgler

...hvordan en almindelig danskers hverdag kan ændres ved at handle og tænke bare lidt anderledes. Men med den store virkning.
Bare det at have et mål i og med tilværelsen er ofte en mangelvare. Hvad er det egentlig vi vil med vores liv?
'Husk, at du selv er med til at skabe dine muligheder ved, at du har et mål, for du sætter dig derved i stand til at se og gribe chancerne når de kommer.
Det er dig, og dig alene, der endeligt fastsætter hvad dine mål er. Ikke din ægtefælle, ikke dine forældre, ikke pres fra dine omgivelser. Hvis du gerne vil være vejmand i Vestjylland ved Agger, så skal du ikke søge lykken som embedsmand ved statsadministrationen i hovedstaden.'
En tankevækkende og lettilgængelig bog.


Odsherreds-kysten 11. april 2001

Intuitionens Nøgler
- om at leve livet fuldt og helt

Livet er godt, når det lykkes. Men det er ikke altid let at mestre de mange krav. Forskere har længe vidst at gennemsnitsmennesket højst bruger 5-10% af de indre ressourcer. Derfor har vi problemer i livet.
... Vil man ifølge »Intuitionens Nøgler« lykkes på en mere fuldstændig måde, forudsætter det, at man bliver et helt menneske. Virkelig fremgang er at skabe en helhed af sit liv.
Det betyder at modnes inden for alle livets områder: sjæleligt, følelsesmæssigt, uddannelse, karriere, helbred, social position, økonomisk.
- Man skal vide hvad man vil være, gøre og have, og ens væren er det dybeste og mest personlige. Har man ikke afklaret sine åndelige mål, er man som et hus uden en sokkel. At lykkes handler ikke om enten ydre eller indre succes, men om et både/og, siger forfatter Gunnar Kastbjerg.
Ifølge Gunnar Kastbjerg forebygger man sygdom ved at bestemme sin sind/krops sundhedstilstand og bringe balance i denne.
Der er tre hovedtyper, og det som er sundt for den ene, er ofte usundt for den anden. Men hvad er sundt for dig? Ved at besvare nogle enkle spørgsmål i bogen er det muligt at få et fingerpeg om, hvad der bringer en selv i balance eller ubalance...

Personlig vækst

- Ønsker man at ens personlige udvikling skal gå hurtigt er det nødvendigt at gå ind i metoder til personlig vækst. Lige så vel som man træner sin krop skal man træne sit sind, men i vor kultur har vi ofte svært ved at forstå det, siger Gunnar Kastbjerg. Det er mere Østens speciale at bruge værktøjer, der kan træne sindet. Der er mange metoder på markedet i dag, og det kan skabe forvirring. Hvad skal man vælge?
Efter Gunnar Kastbjergs opfattelse skal metoderne være lette, naturlige og uanstrengte og virkningerne bør være dokumenterede og der skal ligge en ældgammel tradition bag - ellers ved man i virkeligheden ikke rigtig hvad man foretager sig.