Vore bøger

Vi sætter fokus på den glemte visdom - om hvordan vor indre menneskelige udvikling er helt afgørende for hvordan vi spiller sammen med samfundet omkring os.

'Intuitionens Nøgler': om at lykkes både i det ydre og i det indre
Livet er godt når det lykkes. Men det er ikke altid let at mestre de mange krav. Psykologer mener at vi højst bruger 5-10% af vore indre ressourser. Det er som at have et slot med 100 rum men bare nøglen til 5 af dem - eller at ville spille piano med kun en finger. Det kommer der ikke en smuk sonate ud af. Derfor har vi problemer i livet.

Intuitionens Nøgler viser hvordan man kan åbne for bevidsthedens fulde potentiale. Sind og hjerte rummer en grænseløs intelligens og kraft som vi kan lære at bruge. - Vi ønsker os hele tiden mere og bedre. Men hvis vi ikke samtidig øger evnerne til at opfylde ønskerne, må vi alle på et eller andet tidspunkt resignere...

Der er flere meget innovative huskeregler så man bagefter kan anvende det man har læst.


'Magtens Nøgler': om kreative arbejdsforhold og gode ledere
"Trods al teknisk udvikling og alle managementmodeller står vi stadig med de klassiske ledelsesproblemer: Hvordan skal lederen lede? Hvordan træffer man gode beslutninger? I Magtens Nøgler tager forfatteren læseren med på en spændende rejse i vore dages virksomhedsledelse og den urgamle vediske tradition. I Veda kulturen forstod man at arbejde ud fra en kraftfuld bevidsthed der beriger menneskets eksistens. Da opnåede man 'flow', og løsningerne blev bestående og dybtgående. Men hvordan kan vi tillempe denne visdom til i dag? Netop dette taler Kastbjerg om for os. Læs, lær og gør!"
Evert Gummesson, Professor i marketing og management, Stockholms universitet

"Gunnar Kastbjergs bog repræsenterer en ny epoke inden for lederskab, en epoke hvor man går meget dybere end dagens overfladiske 'quick fix' og problemorienterede bøger. Albert Einstein har sagt: At gøre de samme ting hver gang og håbe på et andet resultat er definitionen på galskab. Kastbjerg viser os - i teori og praksis - hvordan vi kan gøre noget virkeligt innovativt for at opnå en revolutionerende forbedring for individ, organisation og samfund".
Harald Harung, Associate professor, Høyskolen i Oslo.
Visiting associate professor, Maharishi University of Management, USA


"Forfatteren yder et originalt bidrag til organisations- og ledelsesteorien. Dette er innovation i stort format. Bogen står for paradigmeskabende nytænkning."
Olavur Christiansen, Færøernes Universitet